வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत |வணக்கம் | Welcome | 欢迎 | Selamat Datang | स्वागत | வணக்கம் | Welcome | 欢迎 |
RM3.20
ALAGAPPAS SUJI FLOUR 300g
Price RM3.20
Brand Alagappas
Availability Out Of Stock
Description

Suji Tepung Alagappas adalah ramuan istemewa yang setiap rumah mesti ada. Buat roti yang lazat, pencuci mulut, puding, kanji, bubur dan banyak lagi!